URL: chr-rtg.dk/?Velkommen

Velkommen

til Christianshavns Røntgen– og Ultralydsklinik.

Røntgenklinikken er en moderne speciallægeklinik, der er akkrediteret i henhold til gældende regler (se firmaoplysinger). Vi råder over moderne røntgen– og ultralydsapparatur inklusive mammografiudstyr.

Klinikken er fuldt digitaliseret. Alt undersøgelsesmateriale arkiveres elektronisk i 5 år i henhold til Myndighedernes gældende regler.  

Udstyret kontrolleres løbende i henhold til lovgivningen (Statens Institut for Strålebeskyttelse www.sis.dk) af klinikken fysiker, som sikrer og dokumenterer, at udstyret hele tiden er up to date.

Klinikken er en speciallægeklinik, der modtager henviste patienter boende i Region Hovedstaden, hvilket betyder, at alle patienter i Region Hovedstaden kan henvises.

Privatpatienter, privathospitalspatienter, forsikringspatienter kan henvises til røntgen- og ultralydsundersøgelse efter henvisning fra specialpraktiserende læge og speciallæger uanset bopæl mod egenbetaling. (Se priser). 

Ultralydsundersøgelse uden røntgen visiteres af klinikkens speciallæge Jens Boesen.

Vi bestræber os på at have den kortest mulige ventetid. Hvis henvisende læge mener, at undersøgelsen skal udføres akut vil dette ske, det skal dog aftales telefonisk.

Som øvrige røntgenklinikker har vi på røntgenundersøgelser en drop-in funktion, det vil sige, at patienten undersøges hurtigst muligt, oftest samme dag, men ventetid må påregnes, da henvisningen fra egen læge som et minimum skal være modtaget elektronisk før undersøgelsen kan iværksættes. Ultralydsskanning kræver en tidsbestilling. 

Beskrivelse sendes elektronisk direkte til henvisende læge.

 

Telefon: 32 57 6834
e-mail: chr.rtg@mail.dk
  Telefax: 32 57 18 38
EDI-nr.:5790000146840