URL: chr-rtg.dk/?Velkommen___Firmaoplysning

Firmaoplysning

Røntgen- og ultralydsklinikken Christianshavn

CVR nr. 10022738

P-nr. 1000004583

Efter Embedslægernes kontrolbesøg den 18. april 2013 er apparatur og procedurer fundet i orden og vi lever derfor op til Sundhedsstyrelsens krav.

 Den 25.06.2014 er klinikken af Arbejdstilsynet tilkendt en grøn smiley 

Dansk patientsikkerhedsdatabase www.dpsd.dk