URL: chr-rtg.dk/?Velkommen

Velkommen

MUNDBIND PÅKRÆVET

Christianshavns Røntgen-og ultralydsklinik v/Klinikchef Henrik Gutte

Røntgenklinikken er en moderne speciallægeklinik, der er akkrediteret i henhold til gældende regler (se firmaoplysinger). Vi råder over moderne røntgen– og ultralydsapparatur.

Klinikken er fuldt digitaliseret. Alt undersøgelsesmateriale arkiveres elektronisk i 5 år i henhold til Myndighedernes gældende regler.  

Udstyret kontrolleres løbende i henhold til lovgivningen (Statens Institut for Strålebeskyttelse www.sis.dk)
af klinikken fysiker, som sikrer og dokumenterer, at udstyret hele tiden er up to date.

Klinikken er en speciallægeklinik, der modtager henviste patienter boende i Region Hovedstaden. 

Røntgenundersøgelse kræver henvisning og tidsbestilling, visse røntgenundersøgelser kan dog foretages samme dag (uden forudgående tidsbestilling), såfremt henvisning og klinikkens ressourcer tillader dette. Nogen ventetid kan forekomme 

Ultralydsundersøgelser kræver henvisning og tidsbestilling. 

Lynvisitation:

Såfremt henvisende læge mener, at røntgen- og/eller ultralydsundersøgelsen skal udføres akut (oftest samme dag), skal det tilføjes på henvisningen, at dette ønskes og patienten bør medbringe kopi af henvisningen. Undersøgelsen vil derefter oftest ske samme dag, men nogen ventetid kan forekomme.

Vi bestræber os på at have den kortest mulige ventetid.

Privatpatienter, privathospitalspatienter, forsikringspatienter kan henvises til røntgen- og ultralydsundersøgelse efter henvisning fra specialpraktiserende læge og speciallæger uanset bopæl mod egenbetaling. (Se priser). 


Beskrivelse sendes elektronisk direkte til henvisende læge.

 

Telefon: 3257 6834
e-mail: chr.rtg@mail.dk
  Telefax: 32 57 18 38
EDI-nr.:5790002509391