URL: chr-rtg.dk/?Velkommen___Patientinformation

Patientinformation

Patientvejleder. Hvis du har behov for hjælp til: sygehusvalg, ventetider, patientrettigheder, behandlingsklager, erstatningskrav, erstatningssager og anke af klager (www.regionh.dk)

Klage og erstatning. Ved en klage til patientombuddet (www.patientombuddet.dk) bliver der vurderet, om der har været svigt i behandlingen og/eller om dine patientrettigheder ikke er blevet efterlevet. Medhold i en klage udløser ikke automatisk en erstatning!

 

Utilsigtet hændelse. For at indberette en utilsigtet hændelse, anvend formular via dette link